Υπηρεσίες

H Total Energy Solutions  αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την ένταξη σας στο  νέο πρόγραμμα του Υπουργείο  για την αυτοπαραγωγή (net metering)  καθώς επίσης παρέχουμε μελετητικές  και συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα με την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση σας

Η αυτοπαραγωγή ενέργειας ή net metering, είναι η διαδικασία κατά την οποία συμψηφίζεται το ρεύμα, που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό (ή ανεμογεννήτρια), με το ρεύμα του δημόσιου δικτύου (ΔΕΗ) που καταναλώνουμε. Το μέτρο του ενεργειακού συμψηφισμού, ισχύει σε πολλά κράτη του εξωτερικού.

Πως λειτουργεί
Τα φωτοβολταϊκά, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ). Το ρεύμα που παράγουν, καταναλώνεται από τα φορτία (συσκευές) του χώρου μας και όσο περισσεύει διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η διαφορά είναι στον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας. Στην αυτοπαραγωγή ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Δηλαδή ο μετρητής της ΔΕΗ μετράει την ενέργεια που «δίνει» στο δίκτυο το φωτοβολταϊκό και παράλληλα την ενέργεια που «τραβάει» από το δίκτυο ο καταναλωτής. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ, θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβήξαμε» από το δίκτυο. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ που μπορείτε να εγκαταστήσετε είναι μέχρι 10 κιλοβάτ (kW). Συνήθως εγκαθίστανται συστήματα που η ετήσια παραγωγή τους είναι κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερη, από την ετήσια κατανάλωση ρεύματος της οικίας ή της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μελλοντικές προσθήκες φορτίων (συσκευών)

H Total Energy Solutions   αναλαμβάνει για εσάς το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών μέχρι 50Kw σε περιοχές με αιολικό ενδιαφέρον καθώς επίσης παρέχουμε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου από μεριάς χωροταξίας και αιολικού δυναμικού εξετάζοντας παράλληλα τη νομοθεσία ώστε να προλαμβάνει πιθανόν αστοχίες και προβλήματα που δύναται να προκύψουν τόσο κατά τη διάρκεια της μελέτης τόσο και της κατασκευής. Επίσης σας παρέχουμε  την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού σας Πάρκου με μικρές ανεμογεννήτριες.

Για την μελέτη Αιολικού Πάρκου Μικρών Ανεμογεννητριών μέχρι 50Kw παρέχουμε

 • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.
 • Χάρτες αιολικού δυναμικού.
 • Υπολογισμό και μέτρηση του αιολικού δυναμικού στην θέση της εγκατάστασης.
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορους τύπους μικρών ανεμογεννητριών.
 • Αποτύπωση γηπέδου εγκατάστασης των  ανεμογεννητριών.
 • Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Μικρών Ανεμογεννητριών στο γήπεδο εγκατάστασης.
 • Προτεινόμενο ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης με τις προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης
 • Εξέταση χωροταξίας της περιοχής για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα μελέτης και κατασκευής.
 • Αξιόπιστες και καταξιωμένες ανεμογεννήτριες μέχρι 50Kw οριζόντιου ή κάθετου άξονα.

Το μέλλον της θέρμανσης ανήκει στις αντλίες θερμότητας.

Είναι αποδεδειγμένο τόσο από μελέτες όσο και στην πράξη, ότι προσφέρουν την πιο οικονομική θέρμανση. Δυστυχώς πολύς κόσμος θα αργήσει να τις μάθει… Μια πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδεικνύει ότι οι αντλίες θερμότητας εξοικονομούν 60-70% χρήματα για τη θέρμανση κατοικίας σε σχέση με το πετρέλαιο ή τους ηλεκτρικούς λέβητες

Είμαστε μια τεχνική, εμπορική εταιρεία με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εφαρμογή και την υποστήριξη ενεργειακών  συστημάτων κτιρίων, σχεδιασμός ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης

Η αντλία θερμότητας προηγμένης τεχνολογίας υπόσχεται οικονομία μεγάλης κλίμακας, με ιδιαίτερα μικρούς χρόνους απόσβεσης του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης, που κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη λειτουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων σήμερα, προκύπτουν εντυπωσιακές τιμές εξοικονόμησης, 70% έως και 80% υπέρ των αντλιών θερμότητας, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης για την ίδια αποδιδόμενη ισχύ, ακόμα και σε εξωτερικές θερμοκρασίες -20οC.

Το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Οι ήπιες θερμοκρασίες του ελληνικού χειμώνα αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες εφαρμογής της αντλίας θερμότητας, σε σχέση με την βόρεια Ευρώπη, όπου η χρήση της είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη.

Μάλιστα, όσο χαμηλότερη είναι η απαιτούμενη θερμοκρασία του θερμού νερού, όπως με εσωτερικές μονάδες τύπου fan coils, είτε με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, τόσο μεγαλώνει ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας, ενώ η νυχτερινή θέρμανση με το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ αυξάνει περαιτέρω το κέρδος αυτού που επιλέγει την αντλία θερμότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αυτοψία του χώρου σας για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμά σας

Η  πιο διαδεδομένη εφαρμογή του φυσικού αερίου είναι η εγκατάσταση ατομικού λέβητα για την θέρμανση του διαμερίσματος και την ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης .

Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον λέβητα φυσικού αερίου και καταλήγουν στα σώματά καλοριφέρ . Η εγκατάσταση είναι ορατή και γίνεται συνήθως με χαλκοσωλήνα . Στον λέβητα επίσης καταλήγει και η παροχή φυσικού αερίου που ξεκινά από τον μετρητή φυσικού αερίου στο πεζοδρόμιο. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα γίνεται με θερμοστάτη ο όποιος τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο ενδεικτικό της θερμοκρασίας χώρου. Επειδή οι διαστάσεις του λέβητα είναι περιορισμένες τοποθετείται συνήθως στο μπαλκόνι εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού. Σε σπάνιες περιπτώσεις τοποθετείται εντός του διαμερίσματος σε σημείο όπου να υπάρχει πρόσβαση για την καμινάδα καπναερίων.
Οι ατομικοί λέβητές φυσικού αερίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες . Τους συμβατικούς λέβητες και τους λέβητες συμπύκνωσης .
Και οι δύο κατηγορίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τη μόνη διαφορά ότι οι λέβητες συμπύκνωσης εκμεταλλεύονται μέρος των καυσαερίων και αποδίδουν τη θερμότητα τους στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης από τους συμβατικούς λέβητες .

Με τα σημερινά δεδομένα κοστολόγησής του πετρελαίου η εξοικονόμηση ενός λέβητα συμπύκνωσης σε σχέση με μία εγκατάσταση πετρελαίου είναι της τάξης του 40 με 50% .

Αυτό σημαίνει ότι μια δαπάνη για τη μετατροπή εγκατάσταση πετρελαίου σε φυσικό αέριο με λέβητες επιδείνωσης έχει πολύ σύντομο χρόνο απόσβεσης και επιπλέον έχει τα πλεονεκτήματα σε κατάσταση αερίου .

Κατά την εκλογή επιλογή του εξοπλισμού και του λέβητα αερίου θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

 • Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι
 • Να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας,
 • Να διαθέτουν πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών
 • Επίσης για την εξοικονόμηση καυσίμων πρέπει να διαθέτουν υψηλόβαθμό εσωτερικής απόδοσης υψηλό εσωτερικό βαθμό απόδοσης

H Total Energy Solutions προσφέρει ηλιακούς θερμοσίφωνες ή ηλιακά θερμικά συστήματα που παρέχουν ζεστό νερό για χρήση ή και θέρμανση. Εκμεταλλευόμενοι την ηλιακή ενέργεια εξοικονομούν χρήματα και συμβάλουν στον περιορισμό άλλων μορφών ενέργειας που έχουν υψηλό κόστος παραγωγής(ηλεκτρισμός)

Η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα περιορίζει σημαντικά τα έξοδα για ζεστά νερά χρήσης. Η μείωση στα ετήσια έξοδα για ζεστό νερό, που επιτυγχάνουμε ανέρχεται μέχρι και το ποσοστό του 50%, σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας(πετρέλαιο, ρεύμα, βιομάζα, κ.α Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται την θερμότητα από τις ακτίνες του ήλιου, την οποία χρησιμοποιεί για να θερμάνει το νερό. Διακρίνονται σε κλειστού και ανοικτού κυκλώματος.

Αποτελούνται από δύο μέρη :

 1. Τους συλλέκτες της ηλιακής ενέργειας
 2. Το δοχείο αποθήκευσης(μπόϊλερ) του ζεστού νερού Μπόιλερ διπλής ενέργειας

Ανάλογα με το δοχείο αποθήκευσης διακρίνονται σε :

 1. Μπόιλερ διπλής ενέργειας (εκτός από τους συλλέκτες μπορούμε να παράγουμε ζεστό νερό με την ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση την οποία λειτουργούμε τις ημέρες με συννεφιά)
 2. Μπόιλερ τριπλής ενέργειας ( λειτουργεί όπως ο διπλής ενέργειας, αλλά έχει και είσοδο για να συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ώστε να παράγεται ζεστό νερό και από τον υπάρχον λέβητα ή αντλία θερμότητας)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε το καταλληλότερο σύστημα για τις ανάγκες σας.

H Total Energy Solutions δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε εμπορικά ακίνητα, βιομηχανικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, και οικιακά κτίρια. Παρέχουμε συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων, αλλά και υλοποίηση έργων ‘με το κλειδί στο χέρι-turnkey’ μέσω του δικτύου συνεργατών και συνεργαζόμενων εταιρειών ανά την Ελλάδα.

Στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας / αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις,
 • Αξιολόγηση τεχνοοικονομικών λύσεων, μελέτη και σχεδιασμός,
 • Ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων με τους εμπλεκόμενους φορείς,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με προγράμματα, κίνητρα, και επιδοτήσεις,
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία,
 • Αντιπροσώπευση, πώληση, και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού,
 • Εγκατάσταση και υπηρεσίες επίβλεψης επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας,
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: εμπορική εκμετάλλευση (feed-Intariff) αλλά και ενεργειακή αυτονόμηση.

Αναβαθμίζουμε  την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας.

Εξοικονομήστε χρήματα αυξάνοντας την κατηγορία ενεργειακής διαβάθμισης της οικίας σας, μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε αυτό.

Μπορούμε να σας δώσουμε λύση στην εξοικονόμηση ενέργειας στους παρακάτω τομείς :

 • Θέρμανση – Ψύξη
 • Θερμομόνωση κτηριακού κελύφους (τοίχοι)
 • Θερμομόνωση δώματος (ταράτσα) – στέγης – πιλοτής
 • Παροχής ζεστού νερού χρήσης ( ηλιακοί θερμοσίφωνες – συλλέκτες
z40457alexΥπηρεσίες